Navigatie Link overslaanHome » Historie » Verslag Magda Wagenaar

Najaarsbijeenkomst van de NVVS te Wognum op donderdagmiddag 15 oktober 2009
in zaal Stam.  

De bestuursleden Rico en Jan stonden de belangstellenden al buiten de zaal te verwelkomen want de straat was opgebroken voor de aanleg van de rotonde.  Het was niet alleen voor het bestuur erg spannend, maar we wachtten op de spreekster Mevrouw Beppie van den Bogaerde. Bij het organiseren had het bestuur ook het idee dat een schrijftolk aanwezig zou zijn. Komende uit Utrecht zat Mevrouw van Lieshout vast in de file.  

Het personeel van Stam schonk ons een lekkere kop koffie op kosten van de NVVS-kas en onze spreekster kon meteen aan de bak toen Klaas Kroezen onze bijeenkomst opende. 

Met de beamer als ondersteuning vertelde Dr. B. van den Bogaerde over de zin en de onzin van de gebarentaal. Het is opvallend dat lichaamstaal: houding, gebaren en liplezen belangrijker zijn dan het gesproken woord. Het verschil tussen de Nederlandse Gebarentaal(NGT) en Nederlands met ondersteunende gebaren (NmG) komt aan de orde. 

Als je de NGT wil leren is dat hetzelfde als je een geheel nieuwe, andere taal leert. 
Mijns inziens willen ouderen, het merendeel van onze leden, niet (meer) aan een nieuwe taal beginnen want zij vinden “het toch niet (meer) nodig” 
De misverstanden t.a.v. de gebarentaal worden besproken. Zo is gebarentaal wel degelijk iets anders dan uitgebreid gesticuleren! 

Mevrouw van Lieshout, de schrijftolk, komt aan en start haar apparaten. Beppie van de Bogaerde deelt het grote beeldscherm en zij doen mooi “samen”: ieder de helft!

Beppie vertelt over het aantal tolkuren, dat een slechthorende kan aanvragen bij het UWV in prive-situaties, op het werk en op school. In het kader van de emancipatie van de slechthorende raadt ze ons aan er gebruik van te maken. Veel mensen vinden dat zij dat (nog) niet nodig hebben. We hebben er hier het duidelijk voorbeeld van: mevrouw van Lieshout is nu de schrijftolk. Er wordt gevraagd wat wij, de toehoorders, ervan vinden.

Onze spreekster geeft enkele internetsites aan en onze afdelingssite wordt aangeraden eens te bekijken. Daar valt veel op te zoeken.

 We kunnen veel vragen stellen:

B.v. Wordt geinvesteerd in een cochliair implantaat (CI) ongeacht de leeftijd van de patient ?

       Waarom is gebarentaal niet een soort van “Esperanto?”

        Hoever is de techniek met het visualiseren van het gesproken woord?

        Enz.

                                                  Een toehoorder,    Magda Wagenaar