Navigatie Link overslaanHome » Historie » Samenvatting voorjaar 2012

Donderdagmiddag 29 maart 2012 was het weer tijd voor onze voorjaarsbijeenkomst in Cafe Restaurant Partycentrum Stam in Wognum. Met hulp van de ringleiding en een schrijftolk was de lezing voor iedereen ook nu weer prima te volgen. Nadat onze voorzitter Klaas Kroezen iedereen welkom heeft geheten, verteld hij alvast iets over de plannen voor ons reisje op 21 juni 2012. Vervolgens wordt het woord gegeven aan Janieke Gritter van Tolknet in Soesterberg.

Janieke begint met het voorstellen van onze schrijftolk Cathy van Lieshout. Voor de meesten van ons is Cathy al een bekende verschijning, want zij tolkt al voor ons sinds oktober 2009. Janieke verteld dat ze zelf aan één oor doof, en aan het andere oor zwaar slechthorend is. Maar of je wel of niet een tolk moet inzetten voor een doktersbezoek, een crematie of een feestje dat moet iedereen persoonlijk beslissen. Ze verteld dat ze op haar werk voorlichting en bemiddeling doet. Dat betekent dat ze voor u regelt dat er een (schrijf)tolk komt wanneer u die nodig heeft. Ze gaat zoeken naar schrijftolken in Nederland die voor u kunnen tolken. Uiteraard kijkt ze eerst ergens naar een tolk in de buurt, die naar u toe kan komen. Als ervaringsdeskundige, die weet wat het is om slechthorend te zijn, weet ze ook hoe prettig het is om een schrijftolk in zetten. Ze verteld verder dat ze voorlichting geeft aan jonge kinderen, die een doof jongetje in de klas hebben. Ze leert deze kinderen hoe ze moeten omgaan met een gebarentolk. Deze tolk is bedoeld voor mensen die echt doof zijn en het gesproken woord niet kunnen volgen. Uiteraard kan Tolknet ook bemiddelen voor het inzetten van een gebarentolk.

Dan probeert ze door middel van spraakafzien ons te laten aflezen wat ze zegt. Vanuit de zaal komt het antwoord: “Paard”. Janieke zei echter “Baard”, maar omdat de woorden paard en baard niet te onderscheiden zijn, geeft ze voorbeelden van het Nederlands met ondersteunende Gebaren (NmG) en maakt ze de gebaren voor paard en baard erbij. Hierdoor wordt het een stuk duidelijker te begrijpen wat er gezegd wordt. Omdat er verschillende mensen in de zaal zijn, die vrijwilligerswerk doen, verteld ze dat ook deze mensen een schijftolk voor dit werk kunnen inzetten. Als het voor u bij vergaderingen met veel mensen lastig is alles goed te volgen, dan kan er een schrijftolk voor u ingezet worden. De schrijftolk komt dan naast u zitten en tikt alles wat er gezegd wordt op de laptop. Na afloop van de vergadering kunt u meestal van de tolk het hele verslag op een USB stick meekrijgen en op uw PC nog eens rustig nalezen. Maar ook in het dagelijks leven kan het soms ook fijn zijn, en soms heel moeilijk, een schrijftolk in te zetten. Bij bijvoorbeeld een huwelijk is het zeer prettig te weten wat de ambtenaar zegt. Bij een doktersbezoek kan het soms heel vervelend zijn een “vreemd” iemand mee te moeten nemen. Gelukkig hebben alle tolken een beroepsgeheim; uw privéleven blijft gegarandeerd privé.  Tolkuren kunt u aanvragen bij Tolknet via de website www.tolknet.org  De afwikkeling van de tolkuren verzorgt het zorgkantoor van Menzis.  U krijgt van de overheid 30 tolkuren per jaar. Vanuit de zaal komt de vraag of er een minimum eis is voor het inzetten van een tolk. Janieke antwoord hierop dat er bij de aanvraag een audiogram moet worden meegezonden.

Nadat Janieke allerlei vragen vanuit de zaal heeft beantwoord is het tijd voor een korte pauze met een lekker drankje.

Na de pauze vertelt Sanne Osterkamp dat SOAP! staat voor: Samenwerkingsverband Ondertitel Alle Programma´s! Ze werken samen met de volgende belangenorganisaties: Dovenschap – Stichting Plotsdoven – NVVS – FOSS – FODOK – SH-Jong – SBNDJ en verder werken ze samen met enkele onafhankelijke adviseurs uit de wereld van doven en slechthorenden. Want ondertiteling is erg belangrijk, anders kunt u de programma’s niet volgen. Ook willen we dat de Nederlandse bioscoopfilms ondertiteld  worden. SOAP! houdt in de gaten of de omroepen zich aan de wettelijke verplichting houden. Zo moet er bij belangrijke gebeurtenissen live ondertiteld worden. Ook is de kwaliteit van de ondertiteling erg belangrijk. Die wordt getest door een eigen testpanel, die kijken hoe het ervoor staat met de ondertiteling op TV. Sinds 1 januari 2008 geldt er een wettelijke verplichting voor ondertiteling, dat staat in het media besluit 2008. De publieke zenders zijn verplicht 95% van de programma’s te ondertitelen. Voor de commerciële zenders is dit 50%, maar dit geldt niet voor RTL. Deze zender is in Luxemburg gevestigd en hoeft zich daarom niet aan de Nederlandse wetgeving te houden. Helaas wordt er bezuinigd en daarom willen de regionale omroepen steeds minder geld uitgeven aan de ondertiteling. Dit vindt SOAP! heel erg jammer en om de regionale omroepen te overtuigen van het nut van de ondertiteling voeren ze regelmatig overleg met de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking. (ROOS)                                                                                     Hoe werkt de ondertiteling? U kunt op teletekst pagina 888 de ondertiteling inschakelen. Het ondertitelen gebeurt op twee manieren; bv. bij Lingo is het programma eerder opgenomen en kan de ondertitelaar rustig alles ondertitelen. Bij live programma’s is de kwaliteit helaas niet altijd goed en loopt de ondertiteling  achter bij het gesproken woord. De uitzending van het live programma “De Wereld Draait Door” wordt 2 minuten vertraagd, zodat er tijd is om alles te ondertitelen. Dan vragen we ons natuurlijk af, waarom niet alle programma’s 2 minuten worden vertraagt? Helaas is ook dit weer een geldkwestie. Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld of het duur is programma’s te ondertitelen. Sanne antwoord hierop, dat een uur TV programma, 5 werkuren kost. Vervolgens laat ze een grafiek zien waarop te zien is hoeveel er in de Europese landen wordt ondertiteld. Groot-Brittannië heeft het hoogste percentage, Nederland staat in deze lijst op nr. 2 en België op nr. 3.

Nadat Sanne nog een aantal vragen heeft beantwoord, wordt de middag door Klaas Kroezen afgesloten. Hij bedankt Janieke, Sanne en Cathy voor hun bijdrage aan deze middag. Natuurlijk ontbreekt ook nu een bloemetje en een flesje wijn niet.