Navigatie Link overslaanHome » Historie » Samenvatting lezing ACHN 14 10 2010

Donderdagmiddag 14 oktober 2010 hebben we onze najaarsbijeenkomst in Cafe Restaurant Partycentrum Stam in Wognum gehouden. Met hulp van de ringleiding en een schrijftolk was de lezing voor iedereen prima te volgen. 

Na de pauze is het de beurt aan Dr. ir. A.E. Hoetink (klinisch-fysicus, audioloog) van het Audiologisch Centrum Holland Noord in Alkmaar. 

Na een korte uiteenzetting over de geschiedenis van het centrum, vertelt Dr. Hoetink dat de doelgroep van het ACHN vóór 2007 de kinderen waren. Het was er voor de volwassenen als die er niet uitkwamen met de audicien. Na 2007 is er besloten uit te breiden met reguliere zorg voor volwassenen. Men had het vermoeden dat, hier in de regio, mensen wat meer hulp konden gebruiken, met name als ze ernstiger slechthorend waren. We hebben nu twee leeftijdsgroepen van nul tot 16, en de 16 plussers dat zijn bij ons volwassenen.  

Wat kunnen wij voor u betekenen? 
Eén van de belangrijkste dingen die wij doen, zijn de gehoortesten. Dat doen we om u zo goed mogelijk te helpen met uw gehoorverlies. Daarnaast doen we veel aan revalidatie. We kunnen een hoortoestel controleren. Maar er zijn ook vaak problemen met de acceptatie of omgang van gehoorverlies, dat is voor anderen moeilijk zichtbaar. Soms kunnen we door uitleg aan derden, aan familieleden, partners, of aan werkgevers, iets betekenen. We doen heel veel aan Tinnitus en dat is op dit moment wel een zwaartepunt van ons. We zijn er ook een onderzoek naar gestart. Het AC heeft deze regio gekozen om aan de Tinnitus zorg extra aandacht aan te geven. Ook zullen we CI controles gaan doen. Meestal wordt iemand bij ons verwezen door de KNO-arts of huisarts. Ook de audicien kan verwijzen. We vragen waar de problemen liggen, we gaan gehoortestjes doen. Als u bij ons bent geweest wordt uw geval altijd besproken bij een teambespreking, waar ik aanwezig ben, maatschappelijk werkster en de audiologist. Afhankelijk van de uitkomst kunnen we zeggen, we moeten meer testen doen, het is niet duidelijk waar het probleem zit. Er moet naar het hoortoestel gekeken worden of naar andere hulpmiddelen. Misschien een begeleidingstraject inzetten, zoals dat zo mooi heet. Als we het probleem zo goed mogelijk hebben opgelost, sluiten we af of we verwijzen terug, als de KNO-arts of een andere arts nog een keer moet kijken. Zo verloopt het zorgtraject, waarbij het belangrijk is dat we multidisciplinair werken. Dus vanuit verschillende oogpunten wordt er naar het probleem gekeken. Ik wil kort uitleggen wat de diagnostiek inhoudt bij ons. Wat we altijd doen is een toonaudiogram. Je laat toontjes horen, u moet aangeven wanneer u iets hoort. Spraakaudiometrie, u moet woordjes nazeggen. Wat we ook meten, is de onaangename luidheid. Wanneer worden geluiden onprettig hard. Dat is voor het afstellen van een hoortoestel belangrijk. En we meten hoe goed het trommelvlies beweegt. 
Wat belangrijker is voor u op dit moment, te weten , wat houdt die revalidatie in en wat kunnen we voor u betekenen. Voor ons is belangrijk het controleren van het hoortoestel. Dus een hoortoestel wordt ingesteld bij de audicien met de computer, met een programma dat door de fabrikant is bedacht. In dat programma stopt de fabrikant kennis over de gemiddelde mens. Maar niemand is de gemiddelde mens. Iedereen heeft een andere gehoorgang, beweegt het trommelvlies anders, heeft een ander oorstukje van ander materiaal. Belangrijk dat de uiteindelijk instelling van het toestel volledig is af gestemd op uw oor. En dat doen wij in die controle. Wij zien dan ook als je die meting doet en je voert het goed uit, dat je veel problemen eigenlijk al daar kan oplossen. Helaas is dat niet in alle gevallen zo. Met name als het lawaaiig is, als er galm is. Dat zijn allemaal problemen of situaties waarin mensen grote problemen hebben, ook met een hoortoestel. En op dat moment kan je naar overige hulpmiddelen stappen: een ringleiding, ook solo –apparatuur waarbij de spreker een microfoon heeft dat naar het hoortoestel gaat. We kunnen nooit garanties geven dat je er weer normaal kan horen, want dat kan niet. Alle techniek heeft z’n beperkingen, maar stapje voor stapje kan je proberen zo goed mogelijk weer te horen. Het begint bij een goed ingesteld hoortoestel. Wij verkopen ze niet, dus wij geven onafhankelijk advies en wij meten. We doen ook begeleiding van BAHA’s, dat zijn speciale hoortoestellen die geluid naar het binnenoor brengen. Dan wordt er een schroef geïmplanteerd en daar wordt een BAHA opgezet. Hier werken we samen met het Westfriesgasthuis, om dat project goed te begeleiden. 
Ook nu komen er weer verschillende vragen vanuit de zaal, waaronder deze: 
Ik wil iets weten over het BAHA. 
Een BAHA is een apparaat wat het bot eigenlijk in trilling brengt in essentie, via een schroef of een hoofdband, maar via een trilblokje. Dan gaat het geluid niet via het trommelvlies en gehoorbeentjes naar het slakkenhuis, maar via het bot naar het slakkenhuis.  

Het laatste deel van deze middag wordt verzorgd door Mevrouw Sarah Kaldenbach (maatschappelijk werker) van het Audiologisch Centrum Holland Noord.

Zij vertelt over het werk in het volwassenenteam toegespitst binnen de audiologie. Het is vaak zo dat mensen bij een maatschappelijk werker komen als ze het zelf niet meer redden, als het niet goed met ze gaat. In de ogen van veel mensen niet bekwaam zijn om dingen te doen in het dagelijks leven. Ik leg vaak uit, dat dit niet het geval is. We doen dit door veel informatie en voorlichting te geven over wat je nou eigenlijk hebt. Ik begin altijd met een goede uitleg over het audiogram. Wat komt er kijken bij slechthorendheid? Wat doen hoortoestellen wel en vooral ook niet? Wat kan je daarvan verwachten. Informatie en voorlichting staan hoog in het vaandel. Vervolgens bespreken we, waar loopt u nou tegen aan? Met een hoop mensen gaat het goed, maar die vinden het ook lekker om met iemand te spreken die weet wat het is. Dat je aan één woord genoeg hebt, dat je even je verhaal kan ventileren. Die mensen gaan na een gesprek de deur uit met extra informatie : dat wist ik nog niet over dat hulpmiddel, of over die vereniging. Hopelijk bent u niet de hele dag met uw slechthorendheid bezig, maar u wordt ermee geconfronteerd. Op het werk, aan de telefoon, met vrienden als je een keer lekker uit eten gaat, of bij het uitvoeren van je hobby. De hele dag wordt je geconfronteerd en kun je tegen dingen aanlopen. Een hoop mensen kunnen daar goed hun weg in vinden, maar ook een aantal mensen kunnen in een isolement raken, voelen zich alleen of gaan gewoon in z’n totaliteit niet lekker. Niet kloppende verwachtingen van hoortoestellen of andere hulpmiddelen of wat het gehoor allemaal wel of niet kan. Zowel bij de slechthorende als partner zijn er verwachtingen die niet kloppen. Dat gaan we bespreken, zodat het wat realistischer wordt. Het kan helpen dat een proef met hoortoestellen makkelijker kan verlopen. Dat de omgang met de partner of omgeving beter gaat. Progressief gehoorverlies, gestaag achteruitgang van het gehoor, een tergend proces waar mensen het heel moeilijk bij kunnen hebben. Bij eenzaamheid, relatie problemen, kunnen mensen met mij in gesprek gaan en kijken: hoe kunnen we hiermee omgaan. Emotionele reacties, vaak barsten de mensen in huilen uit als we een audiogram maken. Het is heel confronterend voor mensen om die woordjes te doen, als het gehoor slechter uitvalt dan men verwacht. Waardoor komt het dat mensen gehoorklachten ervaren bij bijvoorbeeld een goed gehoor. En dan ga je kijken: wat is er nu werkelijk aan de hand?  Als mensen op hun werk tegen dingen aanlopen dat niet lekker gaat, kunnen we kijken op de werkplek. Soms ga ik daar ook naartoe. Kunnen we kijken, hoe kun je op je werk zo goed mogelijk functioneren. Ik leg mensen goed uit wat staat je te wachten bij een proef met een hoortoestel. Wat zijn de dingen waar je tegenaan kunt lopen of waar je rekening mee moet houden. Het moet niet onderschat, maar ook niet te zwaar gemaakt worden. Maar dat je er op een reële manier instapt, waardoor een proef een grote kans van slagen heeft. Verder, indien nodig ga ik op huisbezoek, 3 tot 4 keer per jaar. Werkbezoek kan ook. Als mensen echt niet mobiel zijn of het is een erge belasting om te reizen of het is nuttig om het hele netwerk: familie, dochters, zonen, etc, in de thuissituatie te zien, dan ga ik naar de mensen toe en praten. Ook op het werk is dat mogelijk. Het is vooral mijn doel om de werkgever of leidinggevende uitleg te geven over wat houdt de slechthorendheid van deze persoon in, toegespitst op het werk. En welke dingen kunnen we verbeteren? Vaak komt men met een hoop informatie en lichte adviezen al een heel eind. En ja, u kunt zich altijd laten verwijzen naar ons centrum.  
Ook deze uiteenzetting roept weer de nodige vragen op en worden ook nu weer prima beantwoord, waarna mevr. Kaldenbacht nog een opmerking heeft. Ik  wou nog benoemen dat alle dingen: hoortoestellen, maar ook alle hulpmiddelen als telefoons, ringleiding, solo-apparatuur, dat is allemaal zo ontzettend persoonlijk. Ik hoor vaak: mijn buurman heeft dat hoortoestel, dat wil ik ook, maar het werkt bij mij niet. Dat is een ander gehoorverlies. Als u wilt kijken wat bij u past, ga in gesprek met uw audicien of met ons. Het is een kwestie van veel uitproberen. 

De middag wordt door onze voorzitter afgesloten en bedankt alle sprekers en de schrijftolk mevrouw Cathy van Lieshout hartelijk voor hun bijdrage aan deze middag. Natuurlijk ontbreekt ook nu een flesje wijn niet.