Navigatie Link overslaanHome » Historie » Samenvatting lezing 28 03 2013

Donderdagmiddag 28 maart 2013 hebben we onze voorjaarsbijeenkomst in Cafe Restaurant Partycentrum Stam in Wognum gehouden. Met hulp van de ringleiding en de schrijftolk was de lezing voor iedereen prima te volgen. Nadat onze voorzitter Klaas Kroezen iedereen welkom heeft geheten, worden de beide sprekers Dr. R.M. van Haastert, Drs. R.A.G.J. Arts en de schrijftolk Cathy van Lieshout voorgesteld en wordt het woord gegeven aan de eerste spreker Dr. R.M. van Haastert, KNO specialist van het Westfries Gasthuis in Hoorn.

Dr. van Haastert stelt dat de enorm grote opkomst, bewijst dat tinnitus een enorm groot probleem is. Hij legt uit dat tinnitus geen ziekte is, maar een symptoom waar veel verschillende oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen. Ook zegt hij dat het nog steeds heel erg beperkt is wat een KNO arts voor de tinnituspatiënt kan doen. Het is ook interessant dat Drs. Arts iets verteld over het onderzoek wat hij doet. Al is het maar om te illustreren dat het zeker aandacht heeft. Een objectieve tinnitus, een hele kleine minderheid van alle gevallen, is oorsuizen wat objectiveerbaar is, d.w.z. een onderzoekend arts kan horen waar het om gaat. Als je een stethoscoop op het oor zou leggen hoor je het oorsuizen wat mensen horen. Dan gaat het vaak om behandelbare lichamelijke aandoeningen. Een mogelijkheid is een vaatgeruis, als er sprake is van een tinnitus wat een soort ruisend geluid is synchroon met de hartslag. Dat heeft iets te maken met de vaten, daar kun je iets aan doen. Het samentrekken van kleine spiertjes in het oor, dat is een tikkend geluid, daar zou je ook iets aan kunnen doen. 
Wat veel voorkomt is subjectieve tinnitus, u hoort geluid in het hoofd en heeft daar last van, voor een ander is dat niet te meten en niet te horen. Zoals met zoveel aandoeningen wil je er begrip voor krijgen en weten hoe je er aan komt en wat je eraan kunt doen. Het is erg belangrijk in het kader van het praatje van Drs. Arts, om je te realiseren dat de geluidsgewaarwording, in het brein zit. We denken dat je hoort met je oren, maar strikt genomen is dat niet zo. Het oor is niet meer of minder dan een microfoon die trillingen omzet in elektrische stroompjes. Als dat het brein heeft bereikt hoor je het geluid. Dat geldt voor geluid wat we zo kunnen horen, maar ook voor een groot deel van tinnitus. Daarmee is eigenlijk het brein veel belangrijker dan we dachten ten opzichte van het oor zelf.  
Wanneer u verwezen wordt met tinnitus klachten, moeten we goed uitvragen hoe de klacht in elkaar steekt. Hoe lang zijn de klachten aanwezig? Wat is de aard van de klacht? Pulserende tinnitus of een tinnitus  met een langgerekte continue toon? Met die vraag kun je onderscheid maken tussen een oorzaak gelegen in de bloedvaten of een oorzaak ergens anders, bijv. in het oor, waar je helaas minder aan kunt doen. Heeft iemand vaak ontstekingen gehad en is er duizeligheid in het spel? Je wilt kijken of je een verklaring kunt vinden voor de tinnitus. 
Dan, het moeilijkste punt, wat kunnen we heden ten dagen aan tinnitus doen? 
Vroeger werd gedacht dat je met medicijnen tinnitus kon behandelen. Een verdovend middel werd in de bloedbaan of in het oor gespoten. Aan een operatie kun je denken, als er sprake is van een gat in het trommelvlies, een ontsteking of een tumor, maar of hiermee het probleem verholpen wordt, is niet zeker. Eventueel kan een ruismaskeerder helpen, dat is niets anders dan een hoortoestel wat niet zo zeer versterkt, maar een toon produceert. Die toon moet dat oorsuizen wat maskeren. Er wordt veel onderzoek gedaan, maar in weinig gevallen is er een medische oplossing voor. Wat onderzoek betreft, met name hersenonderzoek, zie je dat het veel meer aandacht krijgt. Je ziet een verschuiving van aandacht voor de haarcellen naar aandacht voor het brein als mogelijk aangrijppunt als therapie voor oorsuizen. Nog steeds geldt in de praktijk, dat geldt ook als u naar een KNO arts gaat, de ruggengraad is begeleiding en ermee leren om te gaan en niet zozeer behandeling. 
Nadat Dr. van Haastert zijn verhaal heeft afgerond, komen er vanuit de zaal veel vragen, die allemaal worden beantwoord. 

Na een korte pauze wordt het woord gegeven aan Drs. R.A.G.J. Arts, promovendus (tinnitus onderdrukking met CI) van het Maastricht MUMC+  

Drs. Arts laat eerst een filmfragment van het programma “De Dokters” over tinnitus zien. Daarna stelt hij dat het belangrijkste dat uit het filmpje naar voren komt, is voorkomen is beter dan genezen. Kijk uit met het gehoor. Zorg dat het niet beschadigd raakt. Over het algemeen kan gezegd worden dat tinnitus gepaard gaat met gehoorverlies. Nog even kort; wat is tinnitus nu eigenlijk? De officiële naam is tinnitus aurium:  gerinkel aan de oren. Het is een waarneming van geluid dat niet van buiten het hoofd komt. Ongeveer 340 duizend mensen in Nederland ervaren continu tinnitus en ongeveer 60 duizend mensen er dermate last van hebben, dat het hun dagelijks leven zo beïnvloed dat ze hulp zoeken. Hij maakt de vergelijking met fantoom pijnen, bij tinnitus is het een ander gebied in de hersenen, die geen pijn ervaart, maar geluid. Wat is tinnitus precies? Dit is eigenlijk stilte, de hersenactiviteit in stilte bij een persoon die geen tinnitus heeft. Het is een spontane activatie. Wanneer nu het woord boom gehoord wordt, zal bij het beginnen van het woord boom de activiteit toenemen, waardoor we ons bewust worden van het woord boom. Bij mensen die tinnitus ervaren is dit evenwicht verstoord en zullen er meer activiteit in de hersenen plaats vinden. Zij horen continu geluid, omdat er te veel activiteit in de hersenen plaatsvindt. Door het vermogen van het brein zich aan te passen, gaan de hersenen die niets te doen hebben functies overnemen van een ander gebied in het slakkenhuis, waardoor de toonhoogtes die hier in het slakkenhuis liggen, uitgesmeerd worden in de hersenen of een veel groter gebied. Dat maakt dat die spontane activiteit, die normaal niet waargenomen worden, nu over een heel groot gebied in de hersenen allemaal tegelijk actief worden. De verhoogde activiteit in dit gebied zal tinnitus veroorzaken. Dan vertelt hij over het onderzoek dat momenteel plaatsvindt, wat we willen weten is wat er gebeurt met de mensen die Tinnitus hebben, als we deze mensen een CI geven, met als primair doel het onderdrukken van de Tinnitus? Zijn die mensen gebaat met het apparaat om de tinnitus te onderdrukken? Er worden testen gedaan met mensen die eenzijdig doof en enkel tinnitus in het dove oor ervaren, zodat we het CI in het dove oor kunnen implanteren en kunnen we nagaan of de tinnitus te onderdrukken valt. Mogelijk kan het zijn dat bij goede resultaten het onderzoek wordt uitgebreid en we meer proefpersonen zoeken. We kunnen weinig zeggen over de resultaten tot nu toe omdat we maar vier mensen getest hebben. Het loopt zoals wij het voor ogen hadden, maar het is te vroeg om conclusies te trekken.We weten nog niet wat de resultaten zijn. Dat zullen we de komende twee jaar onderzoeken of het een oplossing biedt voor mensen die aan tinnitus lijden.  
Nadat Drs. Arts nog verder over het onderzoek heeft vertelt, worden er vanuit de zaal weer veel vragen gesteld, die hij allemaal beantwoord.   

De middag wordt afgesloten door onze voorzitter, die stelt dat er veel mensen zijn die gebaat zijn bij het aandacht geven en het goed onderzoeken van het probleem.
Hij bedankt de sprekers en wenst hen veel succes met het verdere onderzoek.
Natuurlijk wordt onze schrijftolk Cathy van Lieshout ook weer hartelijk bedankt.
Ook nu ontbreken de bloemen en een flesje wijn niet.