Navigatie Link overslaanHome » Giften-Sponsering

Sponsoring

De NVVS afdeling West-Friesland werkt alleen met vrijwilligers. Elk winstoogmerk wordt uitgesloten. Er worden gelden ingezameld om het deelnemen aan de activiteiten laagdrempelig te houden en om de kosten te dekken.

Ter verkrijging van de benodigde geldmiddelen zal de stichting ook schenkingen, legaten of erfstellingen kunnen aanvaarden.

Storten van Sponsorgelden, Giften of Donaties

U kunt geld storten op de rekening van NVVS afdeling West-Friesland, Langetuin 218, 1689 JM Zwaag:

IBAN: NL 03 RABO 0333 0655 06

ANBI status

De NVVS afdeling West-Friesland heeft de ANBI status van de belastingdienst dosiernummer
RSIN 816044806.